Krake

door B302, voor Krake


Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en door vergrijzing, neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Winkels sluiten en voorzieningen verdwijnen. Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zélf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE). Project KRAKE zet in op toekomstbestendigheid van kleine dorpen.

Aan B302 is gevraagd om een platform/website te ontwikkelen voor mensen (vooral 60+) uit kleine dorpen in Nederland en Duitsland. Het doel van de platform/website is om de interactie binnen de dorpen te vergroten en het delen van belangrijke informatie met andere dorpen. De website bestaat uit 40 sub-websites voor de dorpen met een eigen look en feel.

 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem contact met ons op