ART BASED LEARNING

door B302, voor HAN & ArtEZ


De methode Art Based Learning is een techniek om fenomenen te onderzoeken, nieuwe kennis te creëren of bestaande kennis te toetsen. Deze opzet is zeer interessant voor lerarenopleidingen, maar ook opleidingen in het algemeen.

B302 heeft het volledige design van de applicatie ontworpen en de applicatie ontwikkeld. Dit is gedaan met HTML 5, CSS, JavaScript en een PHP Framework. Ook is er gebruik gemaakt van verschillende API's om de hardware van de smartphone aan te spreken, zoals bijvoorbeeld de camera. Ook zijn er testen geweest bij de doelgroep om de applicatie te perfectioneren.

De techniek stimuleert pluriform denken in plaats van uniform denken. Met de methode Art Based Learning is dankzij de ontwikkelde applicatie, de mogelijkheid gecreëerd om onderwijs zo te ontwerpen dat er geen uitkomst wordt gedicteerd maar juist wordt ontcijferd door de student zelf. 

B302 heeft het volledige design van de applicatie ontworpen en de applicatie ontwikkeld. Dit is gedaan met HTML 5, CSS, JavaScript en een PHP Framework. Ook is er gebruik gemaakt van verschillende API's om de hardware van de smartphone aan te spreken, zoals bijvoorbeeld de camera.

Er wordt vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmgen en ArtEZ momenteel samengewerkt met het Kröller-Müller Museum en Museum Arnhem.Vertrekkend uit het idee van kunst als kennisbron heeft lector Jeroen Lutters van het lectoraat kunst- en cultuureducatie, ArtEZ Art Based Learning ontwikkeld.

De methode leert vragen stellen, objecten onderzoeken, 'possible worlds' ontdekken en verhalen vertellen. De inhoud van deze vraag wordt niet voorgeschreven, dat mag de student zelf in dialoog ontdekken, met behulp van de applicatie.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem contact met ons op