BZWATLAS

door B302, voor Beschut Zelfstandig Wonen


De Beschut Zelfstandig Wonen Atlas geeft een overzicht van conclusies en aanbevelingen, gericht op de sociale kwaliteit van wonen. Aan B302 is gevraagd een website te maken waarop ouderen kunnen zoeken naar een geschikte woning.Beschut Zelfstandig Wonen heeft in zijn boek, De Wenselijke Schaal, gekeken naar de fysieke schaalgrootte, doelgroepenmenging en voorzieningenniveaus van verschillende Nederlandse woon-zorgcomplexen. Het resultaat is een boekwerk met hierin beschouwingen en adviezen over de sociale kwaliteit van wonen.B302 heeft voor de Beschut Zelfstandig Wonen de vertaalslag van boek naar website gemaakt. Via nauwe samenwerking hebben we de resultaten van zijn boek omgezet naar een design en vervolgens naar een tool waarin ouderen zelf op zoek kunnen naar een geschikte zorginstelling waar zij zich thuis kunnen voelen. 

De website van de BZWatlas is geoptimaliseerd voor gebruik in verschillende browsers en is een responsive design dat ook op smartphones goed weergegeven wordt.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem contact met ons op