Mictielijsten

Gedigitaliseerde applicatie van de mictielijsten

Opdrachtgever

Radboud (Urologie)

Onze taak

Branding / Development

De Casus

Mictielijsten zijn papieren lijsten waarop patiënten met plasproblematiek bij moeten houden hoeveel ze plassen en hoeveel vocht ze binnenkrijgen in de vorm van drinken of vochthoudend voedsel. Uit een dergelijke mictielijst kan een arts bepaalde informatie halen die hij/zij als relevant acht (bijvoorbeeld een indicatie van de inhoud van de blaas van de desbetreffende patiënt). Het probleem van deze mictielijsten is echter dat ze erg vaak niet of onnauwkeurig worden ingevuld. Door het houden van vele interviews met zowel artsen als (ouders van) patiënten hebben studenten van het Radboud een idee gekregen van waar de pijnpunten liggen. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat een applicatie op een elektronisch apparaat de uitkomst biedt.

Cellphone mockup - Helderapp

De applicatie

Wij van B302 kregen de opdracht om deze mictielijsten te ontwikkelen tot een digitale applicatie. De applicatie moest voor zowel de gebruiker als de afnemer goed te gebruiken zijn. Dit hebben wij onder handen genomen en zo zijn wij tot de uiteindelijke versie van de digitale applicatie gekomen. Wij zijn er zeker van dat de benodigde uitkomst door de gedigitaliseerde mictielijsten in de toekomst zal worden behaald.

Locatie

Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem
Kamer D.020

Contact

+31 6 55 35 78 67 info@b302.nl