Bij deze willen we jullie, met gepaste trots, naar de uitspraak van Samuel Beckett: "Ever tried, Ever failed, No matter, Try Again, Fail again, Fail better!" het Buro boek presenteren. Een retrospective van 10 jaar leren en creëren. Het 136 pagina's tellende boek, met voorwoord van Dr. ing. Diana de Jong, beschrijft niet alleen het leerconcept maar bevat tevens talloze testimonials van B302 betrokken zoals (oud) werknemers, opdrachtgevers, docenten en professionals uit de industrie, allen met hun eigen verhaal en relatie tot B302. Het boek is voor onze relaties, in gebonden vorm verkrijgbaar bij B302 en tevens, via de onderstaande link, als E-book te downloaden!


Job Vogel, founder Buro Creative Media Mob

B302 schoolvoorbeeld van praktijkgericht werken

Dr. ing. Diana de Jong | Lid College van Bestuur HAN


Het HBO investeert de komende jaren in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Intensief contact met de beroepspraktijk is daarvoor essentieel. Het begrip kwaliteit wordt daar immers gedefinieerd; het is de omgeving waarin onze afgestudeerden als professional gaan functioneren. Kwaliteit is een kenmerk dat door mensen wordt toegekend en daarmee een subjectief begrip; ‘Quality is in the eye of the beholder’. Dit betekent dat de context waarbinnen het begrip wordt gedefinieerd, bepalend is voorde inhoud. In het geval van het Hoger Beroeps Onderwijs is dit de beroepspraktijk.

Tien jaar Buro

Goed luisteren naar die praktijk is voor de invulling van onderwijs- en onderzoekskwaliteit van groot belang. De HAN doet dit voor een belangrijk deel via praktijkgericht onderzoek. Onderzoek naar relevante, actuele maatschappelijke opgaven. Zo leren we, in de praktijk, welke vaardigheden en kennis onze studenten nodig hebben om goede professionals te worden. Dit nemen we mee in de vormgeving van ons onderwijs.
B302 is een krachtige en succesvolle organisatievorm die op eigentijdse wijze invulling geeft aan die wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Studenten van de Informatie Communicatie Academie (ICA) doen ervaring op met echte praktijkvraagstukken. De multidisciplinaire vragen waar zij aan werken, komen van échte opdrachtgevers, die daar ook iets voor over hebben. Studenten werken vraag gestuurd aan vraagstukken op het snijvlak van communicatie, multimedia, design en IT.

Dit doen ze projectmatig en tegen een vergoeding. Dit bevordert de betrokkenheid van alle partijen. Dat het concept van B302 studenten, docenten en bedrijven aanspreekt, blijkt niet alleen uit het grote aantal enthousiaste verhalen dat u in dit boek zult lezen maar ook uit het gegeven dat B302 navolging heeft gekregen in de Verenigde Staten. De Minnesota State University (MSU) heeft sinds twee jaar een B507. Dit biedt studenten van zowel de MSU als de HAN onderling ook de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een internationale context. Daarmee zijn ze nog beter geëquipeerd voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt.

De HAN is trots op de (kritische) successen waarover u in dit boek zult lezen. We wensen de studenten, docenten en bedrijven veel succes bij de verder ontwikkeling van het gedachtengoed van B302.

Dr. ing. Diana de Jong
Lid College van Bestuur HAN