Gesprekstool beter werkplekleren

Voor het kenniscentrum Kwaliteit van Leren, HAN

Opdrachtgever

Kenniscentrum Kwaliteit van Leren

Onze taak

Design

De casus

Vorig jaar kwamen Haske van Vlokhoven en Aimee Hoeve bij ons met de vraag of wij hen konden helpen met het vormgeven van hun onderzoeksresultaten. Haske en Aimee werken voor het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren op de HAN. Binnen het Kenniscentrum doen zij onderzoek naar onderwijs, zowel binnen als buiten de school. Op basis van hun reviewonderzoek zijn er elf ontwerpregels voor beter werkplekleren ontwikkeld. Deze elf ‘regels’ brengen mensen uit de schoolcultuur en de beroepspraktijk nader tot elkaar en nodigen hen uit tot discussie en gesprek voor het zo goed mogelijk afstemmen van onderwijs en de beroepspraktijk, zodat hier een vloeiende lijn tussen ontstaat.

Het spel

Om ervoor te zorgen dat er gemakkelijk en overzichtelijk gewerkt kan worden en de discussie zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn wij samen met Haske en Aimee gaan zoeken naar een goede presentatievorm van de elf regels. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een tastbaar spel, het gesprekstool. Dit spel kan op verschillende wijzen gespeeld worden, afhankelijk van de locatie en de deelnemers. 

De deelnemers worden geprikkeld om eigen meningen te vormen over kwesties en hierover te discussiëren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de emotiekaarten. Met deze kaarten kun je mening uiten over een regel. Tot nu toe wordt het spel openlijk ontvangen en zijn de reacties van de gebruikers positief. Dat vinden wij natuurlijk geweldig!